漢字漢字工作

筛选

我最近的搜索
筛选项:
预算
类型
项技能
语言
  工作状态
  690 漢字漢字 搜到的工作,价格货币为 HKD
  设计方案 已经结束 left

  做一些3D模型 主要学习数媒体

  $5972 (Avg Bid)
  $5972 平均报价
  5 个竞标

  我需要一个新的网站。我需要你为我的公司设计和搭建一个网站。我们是一家物流仓储公司。我们公司名为CTE CARGO sped s.r.o.。我们有自己注册域名。

  $4486 (Avg Bid)
  $4486 平均报价
  8 个竞标

  现有一B2B网站,需要作者根据网站定位编写10篇左右文章(后期会继续增加文章),数300以上。 作者需要列出文章大纲,然后根据大纲编写文章(需原创、需原创、需原创)

  $3830 (Avg Bid)
  $3830 平均报价
  5 个竞标
  WeChat ipad协议 已经结束 left

  weChat iPad协议,功能: 扫码登录 收发文,图片,语音 消息。

  $34180 (Avg Bid)
  $34180 平均报价
  5 个竞标
  为我设计一个LOGO 已经结束 left

  我想要为我的品牌设计一个LOGO,这个LOGO必须由H和S两个母组合而成,我们的产品是属于五金工具的行业。

  $383 (Avg Bid)
  $383 平均报价
  11 个竞标
  为我设计一个logo 已经结束 left

  一个少儿编程教育公司的面向9-15岁学生 商标名是蓓安科 想设计个logo配合商标名的 希望醒目易记 有编程或教育的寓意 把蓓安科这三个加进去(可以在边上或角落里不起眼的地方、主要还是展现logo)

  $735 (Avg Bid)
  $735 平均报价
  5 个竞标
  招人设计一个LOGO. 已经结束 left

  “鱻小鲜” 一家以海鲜配送为主的小店,主打业务是,从码头到餐桌的海鲜直接配送, 希望设计包含这三个的lLOGO

  $258 (Avg Bid)
  $258 平均报价
  5 个竞标

  我们有一个纯水机的简体中文翻译香港繁体的job,总计16000中文,需要香港本地译员担当,请问是否有兴趣参与,我们是一家上海翻译公司,联系方式yu@[登录来查看链接]或者Skype:yuhaozhuang,期待回复,谢谢!

  $492 (Avg Bid)
  $492 平均报价
  1 个竞标

  我有 翻译好的设计 原本的设计是英文版,翻译了中文版。 需要您帮我整理一下,体格式,单词和句子对齐 AI format, 中国设计师/如果不是中国当地人,请不要浪费时间

  $375 (Avg Bid)
  $375 平均报价
  6 个竞标
  做些数据录入 已经结束 left

  从一些网站上复制信息 帮助复制文 录入等

  $344 (Avg Bid)
  $344 平均报价
  5 个竞标

  我们是位于北京的一家翻译公司,目前有一篇关于中国留学生奖金细则的文需要翻译成西班牙语,全文1087中文

  $266 (Avg Bid)
  $266 平均报价
  11 个竞标

  你好,我需要你翻译一个仪器的说明书成英文版,里面有一些科学词汇。需要你用非常规范的英文来翻译,最好你目前生活在英语国家,并且以前翻译过这类说明书。说明书中有些图,图中也有一些中文词汇,也需要你在每张图后面列一个小小表格,把每项中文和对应的英文依次填进去。我自己也从事过英翻中的工作,所以我会逐逐句认真检查。机构请回避,请用纯人工翻译。谢谢!有心人请在回复我的时候,请将“研究所简介”那段先翻译成英文,我会选择翻译最规范准确的那位。

  $234 (Avg Bid)
  $234 平均报价
  22 个竞标

  高端婚纱礼服网站logo设计 风格 简约 形式 文图片并用

  $164 (Avg Bid)
  $164 平均报价
  7 个竞标

  内容详见附件,中文数:807 要求: 1. 纯正的美式英语; 2. 不要使用谷歌翻译,我会检查 3. 24小时内提供翻译内容

  $125 / hr (Avg Bid)
  $125 / hr 平均报价
  13 个竞标

  资产的“挖矿”实际上是一个增加货币供应量的过程。使用POW为共识机制的数资产在进行挖矿时,每个矿工必须通过一定工作量的运算,来计算出符合要求的区块哈希值从而争取记账权,并获得相应的奖励,也可以将其看成是一个向记录着数资产过往交易的账本中添加新交易的过程。这一过程属于资源密集型和困难型。 以比特币为例,在其系统中,每隔两周挖矿难度就会根据这期间开采出来的区块数量而进行调整,将出块时间维持在10分钟左右,以保证系统的平衡。而矿工想要争取到区块链的记账权,获得相应奖励,就需要不断提高自己的算力,也就是计算出正确哈希值的速度,这将消耗大量电力。 最初,每个用户都可以通过运行原始的比特币客户端,来使用CPU进行挖矿。然而,随着挖矿算力不断提升,CPU挖矿的时代已经成为过去式,随之而来的是ASIC矿机挖矿和大规模集群挖矿的时...

  $399492 (Avg Bid)
  $399492 平均报价
  5 个竞标

  题目:乌兹别克斯坦学生“有点儿和一点儿”的偏误分析及教学对策

  $1258 (Avg Bid)
  $1258 平均报价
  1 个竞标

  嗨,我们正在做一个社交App, 目前项目已经完成80%,需要高手救急, 1、可以利用React Native封装融云([登录来查看链接])的IMlib/或IMKit 和CallLib/或CallKit,完成融云IM的功能(文聊天、发送图片、发送表情、录音语音发送、语音通话) 2、推播系统也是利用融云([登录来查看链接])的IMlib或IMKit 实现的单聊,完成接受后的解析及推播提醒。 3、两周内可以完成。 4、懂中文。

  $4447 (Avg Bid)
  $4447 平均报价
  8 个竞标

  选择和搜索中国观众网站结构的关键短语 - 百度 地区:中国。 新加坡,马来西亚,澳门 与客户一起制定关键短语列表 目的: • 网站主题“充气广告”,“充气景点”,“充气天文馆”,“充气帐篷”。 • 根据频率分析和选择关键短语。 (表明将执行哪些程序工作,您可以附上工作示例) • 分析和建议更改网络资源的关键短语和短语列表。 • 选择和协调网站的关键请求; • 关键数量: • 以Excel格式报告 • 单词分为列: • 第1栏:“关键要求”; • 第2栏:“高频率1000和更高的”; • 第3栏:“中频的100到1000&r...

  $406 (Avg Bid)
  $406 平均报价
  15 个竞标

  选择和搜索中国观众网站结构的关键短语 - 百度 地区:中国。 新加坡,马来西亚,澳门 与客户一起制定关键短语列表 目的: • 网站主题“充气广告”,“充气景点”,“充气天文馆”,“充气帐篷”。 • 根据频率分析和选择关键短语。 (表明将执行哪些程序工作,您可以附上工作示例) • 分析和建议更改网络资源的关键短语和短语列表。 • 选择和协调网站的关键请求; • 关键数量: • 以Excel格式报告 • 单词分为列: • 第1栏:“关键要求”; • 第2栏:“高频率1000和更高的”; • 第3栏:“中频的100到1000&r...

  $16 - $39 / hr
  $16 - $39 / hr
  0 个竞标

  我们有许多区块链及数货币方面的资料需要翻译,英翻中 中翻英 都有,需要中文和英文都很好的外国人,英语母语级别。

  $39 / hr (Avg Bid)
  $39 / hr 平均报价
  9 个竞标

  区块链项目开发沈:电/微13823151761。有这方面的需求可以添加我微信。 1.比特币交易平台开发,数资产场外/币币/法币交易系统开发。 2.区块链多币种钱包开发,例如比特系,以太系。 3.区块链IM即时通讯,例如Beechat,币用,币聊等。 4.数资产抵押借贷系统,抵押系统,借贷系统开发。 [登录来查看链接]大数据分析系统。 6.云挖矿系统开发,矿机会员系统开发。 进站了解详情:[登录来查看链接]

  $3541 (Avg Bid)
  $3541 平均报价
  3 个竞标

  海报大小和毕业证书差不多大即可 文内容我会提供 主要是背景图案的设计和排版

  $547 (Avg Bid)
  $547 平均报价
  15 个竞标

  这个项目我的预算是1000元,大概150元每千,需要在5天内翻译完成,需要对区块链行业有一定的了解,有翻译过区块链白皮书的译者请联系我,没有很难的术语,不能用到中式英语。

  $406 (Avg Bid)
  $406 平均报价
  12 个竞标

  I have a short chinese ancient article which I need help translate into english 虞溥允源,高平昌邑人也。父秘,为偏将军,镇陇西。溥从父之官,专心坟籍。郡察孝廉,除郎中,补尚书都令史。 稍迁公车司马令,除鄱阳内史。大修庠序,广招学徒,移告属县日:“学所以定情理性而积众善者也。请定于内而行成于外,积善于心而名显于教,故中人之性随教而移,善积则习与性成。唐虞之对,皆比屋而可封,及其废也,而云可诛,岂非化以成俗,教移人心者哉!自汉氏失御,天下分崩,江表寇隔,久替王教,庠序之训,废而莫修。今四海一统,万里同轨,熙熙兆庶,成体息乎太和之中,宜崇尚道素,广开学业,以赞协时雍,光扬盛化。”乃具为条制。于是至者七百

  $555 (Avg Bid)
  $555 平均报价
  4 个竞标

  公司文化墙,5.14米长*2.17米高,计划喷涂,上部有射灯。(附件 [登录来查看链接]) 公司logo (附件 [登录来查看链接]) 公司为石油公司,同时关注数化油藏技术对于油田生产的推动,希望画面中有油井、岩层、数化、油藏模型等信息,各种概念间没有隔离感,渐变过渡。整个画面希望偏亮一点。 这个视频可以提供一些主要概念,约14分钟:[登录来查看链接] 希望画面科技感比较足,与公司主色体系较为融合。

  $430 (Avg Bid)
  $430 平均报价
  9 个竞标

  1,修改peatio提供的源代码,修改前端显示文。2,修改peatio提供的源代码,使其支持多种货币并添加新货币。如有可能,请加入C2C法定货币交易。3,下面的附录给出了网站的基本框架。您可能需要翻译它。网址:https://[登录来查看链接] 4,如果您觉得招聘价格不合适,可以联系我修改。

  $891 (Avg Bid)
  $891 平均报价
  4 个竞标

  1,修改peatio提供的源代码,修改前端显示文。 2,修改peatio提供的源代码,使其支持多种货币并添加新货币。如有可能,请加入C2C法定货币交易。 3,下面的附录给出了网站的基本框架。您可能需要翻译它。 网址:https://[登录来查看链接] 4,如果您觉得招聘价格不合适,可以联系我修改。

  $1704 (Avg Bid)
  $1704 平均报价
  4 个竞标

  1,修改peatio提供的源代码,修改前端显示文。 2,修改peatio提供的源代码,使其支持多种货币并添加新货币。如有可能,请加入C2C法定货币交易。 3,下面的附录给出了网站的基本框架。您可能需要翻译它。 网址:https://[登录来查看链接] 4,如果您觉得招聘价格不合适,可以联系我修改。

  $5237 (Avg Bid)
  $5237 平均报价
  2 个竞标
  设计方案 已经结束 left

  修改一些图片,需要注意的或打的都可以

  $149 (Avg Bid)
  $149 平均报价
  13 个竞标

  在找一个英文翻译 1篇文章最多250至300个 1组是250篇文章 你提供的资料应该包括我们给你的一组里边儿的其中一篇250的文章。 请你还包括你翻译文章时候所用的时间。 我们想要招聘认真工作的翻译。 Looking for translator for English to Chinese Translation 1 article = Max 250-300 words 1 package = 250 articles Your offer should cover 1 package of 250 articles Please also include your duration for translation Looking for

  $563 (Avg Bid)
  $563 平均报价
  56 个竞标

  ...海的中文社会媒体部门沟通工作,所以流利的普通话/简体中文是必须的,对英语水平并没有要求。 我们需要平面设计师每个工作日负责以下工作内容: - 为我们撰写的文章寻找30-40张符合文章内容的配图 - 将这些图片剪裁成适合微信/微博规格的大小,并且将这些图片以及由我们文案提供的文档内容在微信上进行排版。 - 其中的10张图片需要加上一些文或者简单的设计 - 有时候为了满足我们客户一些特定的要求,可能也会有一些额外的工作。 需要注意的是这份工作需要能每天非常准时的完成工作内容,没有例外,因为对我们来说能准时发表文章是非常重要的。 这是一些我们之前为客户做的案例。 [登录来查看链接] https://mp

  $3533 (Avg Bid)
  $3533 平均报价
  13 个竞标

  西装定制工作室 名:梦野绅品 Wild Dream 要求: 有个性 雅痞风 不要模板化

  $1513 (Avg Bid)
  $1513 平均报价
  16 个竞标

  ... (到App Store搜索应用即可了解) 【工作内容】 1. 根据责编给出的选题进行创作,提供关于留学申请、海外高校介绍、留学专业介绍、出国行前准备、留学生活指南的稿件。 2. 每周需提供1-2篇原创稿件 【任职要求】 1.北美在读留学生或海归,美国、加拿大为主;有北美留学生人脉的同样予以考虑 2.有较好的写作和文编辑能力 3.在国外留学超过两年 4.有投稿/新媒体经验者加分,需附上作品 *简历(需标示留学年份)及作品以附件形式投递到contact@[登录来查看链接] *条件符合者,将会在48小时内得到邮件回复

  $100 - $299
  $100 - $299
  0 个竞标

  在找一个英文翻译 1篇文章最多250至300个 1组是250篇文章 你提供的资料应该包括我们给你的一组里边儿的其中一篇250的文章。 请你还包括你翻译文章时候所用的时间。 我们想要招聘认真工作的翻译。 Looking for translator for English to Chinese Translation 1 article = Max 250-300 words 1 package = 250 articles Your offer should cover 1 package of 250 articles Please also include your duration for translation Looking for

  $1813 (Avg Bid)
  $1813 平均报价
  69 个竞标

  我有 两个 翻译过的 AI 设计 原本的设计是英文版,翻译了中文版。 已经放进了 AI format,需要您帮我整理一下,体格式,单词和句子对齐 中国设计师/如果不是中国当地人,请不要浪费时间

  $578 (Avg Bid)
  $578 平均报价
  17 个竞标

  需要开始一个app,每天展示一个汉的起源、变化以及相关的历史故事,最好有相应的图片展示,素材由我方提供

  $11857 (Avg Bid)
  $11857 平均报价
  8 个竞标

  建立并维护一个全新的网站,是标准网站,模特经纪公司网站。主要有大量的照片,少许中英文文

  $1706 (Avg Bid)
  $1706 平均报价
  2 个竞标

  在找一个英文翻译 1篇文章最多250至300个 1组是250篇文章 你提供的资料应该包括我们给你的一组里边儿的其中一篇250的文章。 请你还包括你翻译文章时候所用的时间。 我们想要招聘认真工作的翻译。 Looking for translator for English to Chinese Translation 1 article = Max 250-300 words 1 package = 250 articles Your offer should cover 1 package of 250 articles Please also include your duration for translation Looking for

  $2212 (Avg Bid)
  $2212 平均报价
  12 个竞标
  手机开发 已经结束 left

  iPhone/iPad应用 iPhone和iPad 我需要对其进行设计和搭建 我需要一个简单的麻将游戏app,可以和安卓互通的,类似欢乐斗地主那样的,固定玩法,可以借鉴下别人的,把画面和名修改一下就行,其他没什么了。紫薯紫薯紫薯紫薯紫薯紫薯 紫薯紫薯紫薯紫薯紫薯紫薯紫薯紫薯紫薯紫薯紫薯紫薯 我的微信 fengxiaogong

  $9590 (Avg Bid)
  $9590 平均报价
  11 个竞标

  需要找一个人根据我所提供的资料(照片、书籍、口述故事等)整理撰写出一篇长文或者小书籍。 数可能在1万-3万之间,内容主要关于老上海的一些故事和人物。 确定合作前需要先面谈了解资料等信息,所以需要找在上海的笔者。

  $6597 (Avg Bid)
  $6597 平均报价
  1 个竞标

  1. 对 VR 设备进行认证,非认证设备将不能使用相关的 VR 内容 2. 系统支持 VR 内容的管理(新项目的建设、升级、下架) 3. 支持数据统计收集(相关段与甲方另做相关沟通确认) 4. 相关接口需要对接企业的 SOA 平台 5. 系统采用 JAVA 语言进行开发 6. 配合甲方进行系统部署上线及后续的运维工作

  $70 / hr (Avg Bid)
  $70 / hr 平均报价
  6 个竞标

  我需要您来为我开发以太坊数代币

  $296 - $2469
  $296 - $2469
  0 个竞标

  翻译 我想翻译一些200以下的文章

  $179 (Avg Bid)
  $179 平均报价
  10 个竞标

  写3000SEO 文章-200人民币。 需要原创不是拷贝的 需要清理格式,

  $344 (Avg Bid)
  $344 平均报价
  10 个竞标
  Design project 已经结束 left

  设计一个logo 主要弄文设计

  $143 (Avg Bid)
  $143 平均报价
  22 个竞标

  请看以下文档,所有需求已经详细列明在文档中,用户可访问了解,图标可参考现有,文可以考虑变形

  $2196 (Avg Bid)
  $2196 平均报价
  10 个竞标
  coin token exchange 已经结束 left

  一个区块链数代币的点对点交易和币兑币交易平台,支持个人商户对个人商户以任何货币支付交易,支持注册认证用户自由交易数币,充值和提现。更多详细描述请联系

  $24438 (Avg Bid)
  $24438 平均报价
  6 个竞标

  推广注册币安数货币交易所

  $90 - $271
  $90 - $271
  0 个竞标

  This is for freelance...are fluent in Simplified Chinese only to do work in China. Don't bid if you are not fluent in Simplified Chinese. 我需要一个SEO专家在中国亚马逊卖家论坛和商业网站上发布回复。 这个话题是美国的销售税。 您将在百度上为我的网站排名关键。 你必须流利中文,能写英文

  $719 (Avg Bid)
  $719 平均报价
  8 个竞标

  实现在图片中查找文,要求用c#语言在原有程序基础上增加新的功能,要求懂法语,i want you can speak french

  $6917 (Avg Bid)
  $6917 平均报价
  3 个竞标