AJAX Frameworks Jobs

The AJAX Framework is a cross browser framework that allows developers to quickly develop web pages that can call web services, web pages and other types .

雇佣 AJAX Frameworks Developers

筛选

我最近的搜索
筛选项:
预算
类型
技能
语言
  工作状态
  2 份搜到的工作,货币单位为 HKD

  Exclude elements on page from reload by ajax code.

  $179 (Avg Bid)
  $179 平均报价
  9 个竞标

  Giới thiệu sơ qua về dự án: Chúng tôi định dựng 1 trang web có cấu trúc như sau: [登录来查看链接] admin chung quản lý các đối tượng user: admin cho trang shopmaill có domain:[登录来查看链接] Có cả database 2.1 trang admin cho trang shopmaill([登录来查看链接]) và trang người dung shopmall ([登录来查看链接])

  $8701 (Avg Bid)
  $8701 平均报价
  11 个竞标