Projects Directory : corregir problema de adquick - corregir un problema en la pagina web