Σχεδιάστε ένα Πρότυπο του Powerpoint

 • 状态 关闭的
 • 预算 €8 - €30 EUR
 • 总竞标 6

项目描述

Δημιουργία παρουσίασης power point , προφίλ γραφείου καθώς και την παρουσίαση ενός οικοπέδου.

获得类似项目的报价

想赚钱吗?

 • 设置你的预算和期限
 • 列出你的提案
 • 获得工资

雇用同样在该项目上竞标的威客

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online