Project for JinDongZhe

已取消

描述

Xin chào JinDongZhe, tôi đã xem hồ sơ của bạn và muốn mời bạn làm việc cho dự án của tôi. Chúng ta có thể thảo luận chi tiết qua tính năng chat.

技能: 算法, C++编程, 工程, Java, 矩阵及数学软件

查看更多:

Project ID: #12151850

1 freelancer is bidding on average $50 for this job

JinDongZhe

Được thuê bởi Người thuê

$50 USD 在3天内
(99条评论)
6.5