Translate tender's rules from Romanian to Russian

 • 状态 完成的
 • 预算 €8 - €30 EUR
 • 总竞标 9

项目描述

Volume: 4447 words (32143 characters with spaces)

Deadline: 16-11-22 13:00 (GMT+2)

Example:

Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei adica 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Forma de constituire a garantiei de participare: garantia de participare va fi constituita în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (Formularul 3), instrument care va fi depus la sediul autoritatii contractante în original, cel mai târziu la data si ora – limita de depunere a ofertelor. În cazul în care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei în contul nr. RO58TREZ70120F335000XXXX Trezoreria sector 1, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta cel mai târziu la data si ora – limita de depunere a ofertelor.

获得类似项目的报价
完成的:
要求的技能

想赚钱吗?

 • 设置你的预算和期限
 • 列出你的提案
 • 获得工资

雇用同样在该项目上竞标的威客

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online